FUNDACJA NA RATUNEK

Fundacja NA RATUNEK powstała 4 sierpnia 2014 roku. Tworzą Ją ludzie, których życiem kieruje pasja - rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia - świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić.

W krótkim czasie Fundacja zyskała ogromne grono entuzjastów i wolontariuszy nawiązując współpracę z organizacjami pozarządowymi i władzami miejscowości z terenów Polski oraz Słowacji. Nasza Fundacja cieszy się niezwykłą dynamiką rozwoju prowadzonych działań, organizując cieszące się niebagatelną popularnością wydarzenia sportowe, czy kulturalne, mające na celu zbiórkę funduszy z przeznaczeniem na takie szczytne cele jak leczenie, rehabilitacja i wsparcie materialne lub rzeczowe osób w ciężkiej sytuacji życiowej.

Grono działaczy Fundacji tworzą specjaliści różnych dziedzin: ratownictwa wodnego, medycznego, górskiego, instruktorzy pływania, nurkowania, nauczyciele wychowania fizycznego, działacze społeczni, fizjoterapeuci, przewodnicy górscy i wielu innych pragnącym nieść pomoc innym. Wspólne doświadczenia w różnych dziedzinach życia społecznego zaowocowały powołaniem Fundacji NA RATUNEK, której celem jest szeroko rozumiana pomoc, a także tworzenie warunków dla rozwoju dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, szczególnie w dziedzinie ratownictwa, sportu i aktywnej rehabilitacji. Chcemy mobilizować ludzi do odkrywania pasji, inspirować innych do działań, kształtować postawy obywatelskie, a także chęć poznawania świata.

W skład aktualnego Zarządu Fundacji wchodzą:
Sławomir Konopka - Prezes Zarządu
Rafał Baziak - Wiceprezes Zarządu
Marcin Natkowski - Skarbnik